Harha on suomalainen [matrix]-palvelin. Matrix on melko uusi kommunikaatioprotokolla, joka on pinnalliselta toiminnallisuudeltaan jossain IRC-verkon ja Discord-sovelluksen välimaastossa. Voit luoda julkisia keskusteluhuoneita kuten IRC-verkossa, mutta upottaa mediaa kuin Discordissa. Huoneissa on myös viestihistoria. Matrix on alustana hajautettu, eikä mikään huoneista ole sidottuna johonkin tiettyyn palvelimeen. Matrix on avoimen lähdekoodin projekti, ja tukee myös "end-to-end" salattuja huoneita.

Halutessasi voit rekisteröidä käyttäjän harhan kotipalvelimelle tai mille tahansa muulle kotipalvelimelle. Matrixissa käyttäjä on vapaa valitsemaan kenen palvelinta käyttää.

Jos olet toisella kotipalvelimella tule moikkaamaan #aula:harha.net